Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun.Det kallas finansiell samordning (Finsam).

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Finansiell samordning i samordningsförbund är unik verksamhet som lönar sig för både människor och samhälle. 

Photoxpress 4881998

Samordningsförbunden har sammanställt en Katalog över aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete. Vår avsikt är att med aktörers hjälp, hålla den uppdaterad. Läs mer på sidan 2 i Katalogen.

Katalog 2017-01 »

Myndighetssamverkan
för rehabilitering mot arbete

Aktuellt för Örebro Län