Förbundets ändamål är att i Lekeberg och Örebro svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och kommunerna.

Finsam Lekeberg och Örebro karta

Det centrala motivet för förbundet är att finansiera och ge stöd till samverkan mellan olika verksamheter. Individinriktade insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De aktiviteter som förbundet finansierar kan också användas som ett led i denna process. Det innebär att utbildningsinsatser, insatser av utredande och kartläggande karaktär inkluderas i förbundets verksamhet.

År 2017

2017 är förbundets anslag 8 miljoner kronor. Staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) bidrar med 4 miljoner kronor och primärkommunerna samt Region Örebro län med 2 miljoner vardera.

Styrelsen

LedamöterErsättare
Anders Hagström, ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Örebro kommun
Ulf Södersten

Örebro kommun
Ewa Andersson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Region Örebro Län
Mats Einestam
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Region Örebro Län
Lisa Örnéus

Försäkringskassan
Unni Livengård
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Försäkringskassan
Liisa Ejdenwik
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Arbetsförmedlingen
Sari Harju

Arbetsförmedlingen

Wendla Thorstensson, vice ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lekebergs kommun

Kjell Edlund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Lekebergs kommun

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015