KUS Koordinator för utveckling av sociala företag

Huvudman
AME Karlskoga

Utförare
Karlskoga kommun, Arbetsförmedlingen, Karlskogaföreningarna

Tid
2016-08-01 – 2017-12-31

Syfte och mål
Med en extraresurs (koordinator/coach) stödja personer som genomgår Karlskoga Folkhögskolas utbildning i socialt företagande i deras arbete att tillämpa teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet.

Läs mer...

Mottagningsteamet

Mottganingsteamets uppdrag

Mottagningsteamet skall arbete med motivations- och kartläggningsarbete som syftar till att få förståelse för deltagarens situation. Teamet skall arbeta med samordningsförbundets samtliga behovsgrupper, dvs. personer som är i behov av samordnade insatser.

Verksamheten är öppen för samtliga medborgare mellan 16-65 år som är folkbokförda i Karlskoga/Degerfors med behov av stöd för att klara egen försörjning. Myndigheterna kan hänvisa personer att söka stöd hos mottganingsteamet.

Läs mer...

Coachingteamet

Huvudman
AME Karlskoga

Syfte och mål
En arbetsmarknadsinriktad insats i samverkan Karlskoga Kommun, Degerfors Kommun, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Försäkringskassan

Trygg relation är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. Tid att ses ofta och regelbundet, för att bygga förtroende.

Läs mer...

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015