Huvudman

Askersunds kommun

Intressenter

AME-enheterna, region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektperiod:

2017.01.01-2017.12.31

Finansiering:

Max 66 000 kr, finansieras av medel ur 2016 budget.

Syfte

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen syftar till att ge individen ett stöd i att finna och behålla ett arbete med lön, baserat på individens egna val och preferenser.

Mål

Målet med IPS är att hjälpa människor med allvarlig psykisk funktionsnedsättning att hitta och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden. IPS möjliggör för dessa personer att skaffa sig en meningsfull tillvaro bortom funktionsnedsättningen och att leva ett rikare liv. Ambitionen är inte att göra om den enskilde, utan att hitta ett arbete som matchar hans eller hennes talanger och erfarenheter.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till de som berörs inom…

  • AME och är intresserad av ett individuellt fokus för arbetsinriktad verksamhet.
  • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
  • Kommunal sysselsättnings- och arbetsverksamhet.
  • Psykiatrin, region Örebro län

Kontaktperson

Raéd Shaqdih, förbundschef
Tfn: 019-58 81 82

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015-2