Sammanfattning:

Regionpsykiatrin i Örebro län vill tillsammans med Activa fortsätta ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning enligt modellen Individual Placement and Support (IPS). Modellen är evidensbaserad och rekommenderad av socialstyrelsen vid arbetslivsinriktat stöd mot arbete för personer med psykisk ohälsa.

Huvudman:

Allmänpsykiatrisk öppenvård i Region Örebro län.

Intressenter:

Allmänpsykiatrisk öppenvård i Region Örebro län i Hallsberg representerar den psykiatriska vården. Samverkan innefattar även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och enheter inom Sydnärkes kommuner.

Ort:

Sydnärke

Projektperiod:

2015-09-01-2017-06-30

Finansiering:

137 000 kr under 2017

Syfte:

Att möjliggöra ett fortsatt samarbete med IPS-modellen som grund, där samverkansaktörerna är Allmänpsykiatri Hallsberg som representerar den psykiatriska behandlingen och Activa, som utförare för det arbetslivsinriktade stödet.

Mål:

Det övergripande målet för insatsen är att fler ska nå egen försörjning genom anställning och inom två år ska hälften av alla nå det målet. Dessutom ska mellan 10-20 % påbörja utbildning.

Andra effekter av insatsen är förbättrad ekonomi, förbättrad hälsa och minskade vårdanstalter för flertalets deltagare. Detta kommer till viss del att tydliggöras i den forskning som kommer att bedrivas parallellt.

Målgrupp:

De som ska ges IPS-insatser är personer som är inskrivna vid Allmänpsykiatri Hallsberg, Region Örebro Län.  De ska ha offentlig försörjning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunens försörjningsstöd. Även personer som saknar ersättning kan bli aktuella.

Personerna som ska ingå i verksamheten ska ha en tydlig motivation att nå arbetslivet.

Aktualiseras genom:

Någon av de samverkande myndigheterna

Kontaktperson, namn, telefon och e-post:

Mats Wickholm

Stiftelsen Activa i Örebro län

0707549616

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015-2