Sammanfattning:

Pedagogiskt samverkansprojekt för att minska avbrott från gymnasiet. Syftet är att på ett ställe samla kunskap som är central för personer som arbetar för att motverka avbrott och främja närvaro i skolan.

Huvudman:

Kumla kommun

Projektperiod:

2015-2017

Finansiering:

Max 700 000  kr under 2015-2017

Målsättning:

Att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier. En annan målsättning är att arbetslösheten bland de ungdomar som trots ansträngningar inte återgår till studier minskar. Målet är att kunna hjälpa barn i utsatta miljöer ännu bättre. Med samordnade och samtidiga insatser ska inte något barn behöva falla mellan stolarna.

Målgrupp:

Ungdomar som inte vill eller kan gå i skolan, s.k. drop-outs.

Aktualiseras genom:

John Norlandergymnasiet

Kontaktperson, namn, telefon och e-post:

Jenny Vennerstrand

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015-2