Huvudman
Region Örebro län

Intressenter
Försäkringskassan

Projektperiod:
01.06.2017–31.12.2017

Finansiering:
Max 263 265 kr, finansieras av medel ur tilläggsbudget 2017.

Syfte
Genom att tillsätta en handläggare från Försäkringskassan som är lokaliserad 25 % på vardera vårdcentralen (totalt 50 %) ökar förutsättningarna för dialog med syftet att stärka samarbetet myndigheterna emellan.

Mål
Målet med projektet är att

  • stärka individers återgång i arbete eller att stå till arbetsmarknadens förfogande
  • stärka individers möjlighet att bibehålla arbetsförmåga
  • minska behovet av kompletteringar av läkarintyg
  • minska antalet sjukskrivningar
  • ökad kunskap och förståelse i respektive organisation för att på sikt främja en bättre och framgångsrik samverkan mellan myndigheterna som främjar medborgarna i Kumla och Hallsbergs kommun.
  • Följa sjukskrivningsmönster (deltidssjukskrivning/heltid)
  • stärkta kontakter med övriga aktörer som till exempel arbetsgivare och Arbetsförmedlingen
  • Målet med projektet är att insatsen ger en varaktig effekt där fortsatt god samverkan sker myndigheterna emellan oberoende av att kontaktpersonen sitter fysiskt på plats.

Kontaktperson

Ingrid Andersson, Försäkringskassan
tfn: 010 - 11 312 08
e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015-2