Huvudman
Kumla kommun

Intressenter
AME-enheterna, region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektperiod:
10.10.2017–25.10.2017

Finansiering:
Max 90 000 kr, finansieras av medel ur 2016 budget.

Syfte
Att främja motivation och beteendeförändring. MI är en form av samspelsbehandling som ska hjälpa personal att stödja en positiv utveckling hos dem de ansvarar för.

Mål
MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha fokus på en specifik förändring. MI kan exempelvis användas i samtal kring livsstil, i sjukdomsförebyggande arbete, i behandling och vid myndighetsutövning.

Målgrupp
Kursen vänder sig främst till personal som möter människor i sitt arbete som är i behov av att genomföra en förändring av något slag. Medarbetare inom AME, socialtjänst, socialpsykiatri, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och region Örebro län.

Kontaktperson

Raéd Shaqdih, förbundschef
Tfn: 019-58 81 82

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015-2