Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

yuyi7878yuy97

Hölls tisdagen den 16 oktober kl. 10.00-16.00 på Conventum Club 700 i Örebro och riktade sig till dem i Örebro län som arbetar med rehabiliterande insatser för arbete eller studier

Program:

10:30 Susanne Bejerot, docent och läkare inom psykiatri, pratar om Nidoterapi – som handlar om att anpassa omgivningen till patienten/personen/deltagaren.
Här är bildspelet från Susannes föreläsning 16 oktober, tillsammans med Bejerots Observationsskala-Självskattning (BOS) och instruktion om hur du använder BOS.
13:00 Anna Eriksson delar med sig av sin personliga resa - från negativa spiraler till ökat självförtroende, rutiner och arbete.
14:30 Klas Hallberg, föreläsare/författare tillsammans med Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet bjuder på en underhållande och energigivande föreläsning om utmaningen i att på olika sätt bidra med värde i människors liv.
10:00–16:00 Mingla och nätverka med utställare från b la Finsamteamen, AF, Fontänhuset, Funkis, Prisma, Activa, Hjärnkoll, Miljövårdscentrum, PO m fl.

Myndighetssamverkan
för rehabilitering mot arbete

Informationsfolder

Samordningsförbunden i Örebro län

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »