Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

yuyi7878yuy97

Inbjudan till mässa, mingel & föreläsningar om arbetsinriktad rehabilitering

Årets tema: Jämställdhet och våld i nära relationer

Föreläsningarna med tema "Jämställdhet och våld i nära relationer" »

Datum: Onsdag, 13 november 2019
Tid: 08.30 - 16.30
Plats: Ingång Club 700 från Drottninggatan 42, Örebro.
Avgift: Mässan är avgiftsfri och finansieras av Samordningsförbunden i Örebro län.

I samband med mässan bjuder vi på för- och eftermiddags fika.

Målgrupp: Samordningsförbunden i Örebro län, vårdpersonal, , tjänstemän, politiker, sociala företag, ideella föreningar och alla andra som arbetar med eller är engagerad i rehabiliterande insatser för arbete/egen försörjning.
Följande yrkeskategorier är välkomna på e.m.: Skolan, polisen, fackförbund samt personer som arbetar med vålds utsatta individer. Antal: Max 200 deltagare på f.m. och 400 deltagare på e.m.

Program »

Myndighetssamverkan
för rehabilitering mot arbete

Informationsfolder

Samordningsförbunden i Örebro län

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »