Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

Vad är Finsam?

Tillit är den goda sammanhållande kraften mellan människor. I ett tillitsfullt klimat kan kompetens och kreativitet tillvaratas och grunden för ett öppet, demokratiskt samhälle växa fram.

Länk till webbinarium 19 april kl. 15:00-17:00 »

Webbinariet är kostnadsfritt och sänds via Zoom

Några frågor som kommer att belysas under samhällssamtalet är:

  • Varför är tillit viktigt för personer i behov av välfärdens tjänster?
  • Vad behöver utvecklas hos våra offentliga aktörer för att öka tilltron och tilliten till välfärdens tjänster?
  • Vad kan man göra för att stärka tilliten i en organisation eller myndighet?
  • Vad innebär tillitsbaserad styrning?

Läs mer här »

Myndighetssamverkan
för rehabilitering mot arbete

Vill du veta den offentliga försörjningens omfattning i Sveriges kommuner?

Klicka här

Informationsfolder

Samordningsförbunden i Örebro län

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »