Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

Vad är Finsam?

Samverkande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Örebro läns landsting, Kumla, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun.

Projektperiod: 2014-01-01 – 2014-12-31

Finansiering: Projektmedel har beviljats beviljas maximalt 679 400 kronor i projektmedel för 2014.

Målgrupp: Målgruppen för projektet är sjukskrivna personer med stressrelaterad ohälsa och eller smärtproblematik som är i behov av stöd för att kunna återgå i arbete. Flera av deltagarna har haft en kombination av psykiska, fysiska, sociala och medicinska hinder.

Syfte: Syftet är att få återhämtning genom vaken vila. Olika aktiviteter och vistelse i återhämtande grön miljö ska sträva efter att uppnå detta eller ge verktyg och metoder att hantera stress, smärta och psykisk ohälsa bättre samt få in vanor och rutiner, få en meningsfull sysselsättning och öka tron på sig själv

Mål: Målet är att deltagaren lättare ska kunna återgå helt eller delvis till sitt ursprungliga arbete, nytt arbete eller annan aktivitet och fortare nå egen försörjning. Minst 60 % av deltagarna förväntas uppnå positiva effekter av den gröna rehabiliteringen.

Verksamhetsinnehåll:

Rehabiliteringen sker i grupp om 10-12 personer, under 12 veckor, 3 halvdagar/v. Under perioden i trädgården görs aktiviteter som t ex mindfulness, basal kroppskännedom och enklare trädgårdsarbete som ska stimulera alla sinnen. Syftet är att ge möjlighet till återhämtning, öka självkänslan, ge vanor och rutiner i det dagliga livet samt öka insikten om hur deltagaren fungerar i en vardagssituation.

Samordningsförbunden i Örebro län

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »