Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

Vad är Finsam?

Tema: Ett hållbart samhälle genom samverkan.

Den nationella FINSAM-konferensen som årligen arrangeras av Nationella rådet genomförs nästa år tillsammans med de fyra samordningsförbunden i Göteborg.

Samhället är i förändring och står inför utmaningar. För att nå långsiktiga lösningar behövs samverkan.

Läs mer på www.finsam.se »

Samordningsförbunden i Örebro län

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »