För samordningsförbunden i Sverige finns ett nationellt nätverk som håller konferens en gång om året.

Mer information finns på www.finsam.se

Nationell nätverkskonferens 1-2 april 2014 i Uppsala, dokumenterad sammanfattning »Bild

2009-11-04 bildades Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), som f o m januari 2012 är en förening. NNS hemsida http://www.nnsfinsam.se/

Där finns även en KUNSKAPSBANK som beskriver och förmedlar kontakter med aktiviteter där samordningsförbund medverkar.

En samordningblogg finns på: http://samordningnv.blogspot.com/

Ett regionalt nätverk av samordningsförbundens personal träffas två gånger om året för att kunna föra fördjupade diskussioner och dela med oss av erfarenheter av arbetet i våra samordningsförbund.Vi utarbetar också gemensamma strategier för att kunna ge stöd till en bra samverkan.

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019