På SUSAM/FINSAM hittar du information om samordningsförbunden, adresser och även information om SUS.

SUS är ett system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. På uppdrag av regeringen har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp rehabiliteringsverksamhet. Arbetet har skett i nära samarbete med kommuner och landsting.

På SUSAM/FINSAM hittar du också information om och protokoll från, det Nationella Rådet för finansiell samordning.

Nationella rådet har följande uppgifter:

  • Utgöra ett forum för gemensamma ställningstaganden i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning.
  • Utgöra ett forum för samlade diskussioner om det gemensamma uppdraget och för att söka samfällda lösningar av problem och frågor.
  • Bibehålla en gemensam målsättning med samverkan.
  • Bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad inom området.

www.susam.se »

www.finsam.se »

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »