Förbundets ändamål är att i Lekeberg och Örebro svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna.

Finsam Lekeberg och Örebro karta

Det centrala motivet för förbundet är att finansiera och ge stöd till samverkan mellan olika verksamheter. Individinriktade insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De aktiviteter som förbundet finansierar kan också användas som ett led i denna process. Det innebär att utbildningsinsatser, insatser av utredande och kartläggande karaktär inkluderas i förbundets verksamhet.

2020 är förbundets anslag 8 miljoner kronor. Staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) bidrar med 4 miljoner kronor och primärkommunerna samt Region Örebro län med 2 miljoner vardera.

Styrelsen

LedamöterErsättare
Jessica Ekerbring, ordförande
Örebro kommun
Sol-Britt Fontander
Örebro kommun
Kjell Edlund, vice ordförande
Lekebergs kommun
John Hägglöf
Lekebergs kommun
Ingrid Båve
Region Örebro Län
Lennart Karlsson
Region Örebro Län
Erika Karlsson
Försäkringskassan
Åsa Brodd
Försäkringskassan
Ulla Strauss
Arbetsförmedlingen
Gunilla Kanrell
Arbetsförmedlingen

Beredningsgruppen

LedamöterErsättare
Stefan Ask
Örebro kommun
Madelene Lagerlöf
Örebro kommun
  Carin Westmark 
Örebro kommun
Maria Haglund
Arbetsförmedlingen
 
Helena Eriksson
Region Örebro Län, Psykiatrin
 
Jenny Steen
Region Örebro Län, Närsjukvården
 
Cecilia Törnkvist
Försäkringskassan
Sigrid Vandell
Försäkringskassan
Sofia Olsen
Lekebergs Kommun
 

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »