Förbundets ändamål är att i Lekeberg och Örebro svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och kommunerna.

Finsam Lekeberg och Örebro karta

Det centrala motivet för förbundet är att finansiera och ge stöd till samverkan mellan olika verksamheter. Individinriktade insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De aktiviteter som förbundet finansierar kan också användas som ett led i denna process. Det innebär att utbildningsinsatser, insatser av utredande och kartläggande karaktär inkluderas i förbundets verksamhet.

År 2018

2018 är förbundets anslag 8 miljoner kronor. Staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) bidrar med 4 miljoner kronor och primärkommunerna samt Region Örebro län med 2 miljoner vardera.

Styrelsen

LedamöterErsättare
Anders Hagström, ordförande
Örebro kommun
Ulf Södersten
Örebro kommun
Ewa Andersson
Region Örebro Län
Mats Einestam
Region Örebro Län
Lisa Örnéus
Försäkringskassan
Erika Karlsson 
Försäkringskassan
Liisa Ejdenwik
Arbetsförmedlingen
Sari Harju
Arbetsförmedlingen
Wendla Thorstensson, vice ordförande
Lekebergs kommun
Kjell Edlund
Lekebergs kommun

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »