Våra verksamheter är till för Dig som behöver rehabiliterande insatser från fler än en av de samverkande myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sjukvården och kommunerna Lekeberg och Örebro. Förbundet vänder sig till boende i Lekeberg och Örebro Kommun.

Finsam Lekeberg och Örebro karta

Samordning kan t.ex. handla om att du får stöd av olika myndigheter parallellt med en gemensam plan.

Genom våra verksamheter, projekt och aktiviteter arbetar vi för en snabb återgång till arbetslivet genom en effektiv samordning av myndigheternas resurser och kompetenser.

Förbundets leds av en styrelse som beslutar om vilka insatser som ska finansieras. Totalt har förbundet 8 miljoner till att finansiera insatser och stöd.

Styrelsen

LedamöterErsättare
Jessica Ekerbring, ordförande
Örebro kommun
Sol-Britt Fontander
Örebro kommun
Kjell Edlund, vice ordförande
Lekebergs kommun
John Hägglöf
Lekebergs kommun
Ingrid Båve
Region Örebro Län
Lennart Karlsson
Region Örebro Län
Erika Karlsson
Försäkringskassan
Åsa Brodd
Försäkringskassan
Ulla Strauss
Arbetsförmedlingen
 

Beredningsgruppen

LedamöterErsättare
Stefan Ask
Örebro kommun
 
Madelene Lagerlöf
Örebro kommun
 
Carin Westmark 
Örebro kommun
 
Gunilla Kanrell
Arbetsförmedlingen
 
Madeleine Andersson
Region Örebro Län, Psykiatrin
 
Jenny Steen
Region Örebro Län, Närsjukvården
 
Laila Alaoui
Försäkringskassan
Sigrid Vandell
Försäkringskassan
Sofia Olsen
Lekebergs Kommun
 

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019