KUS Koordinator för utveckling av sociala företag

Huvudman
AME Karlskoga

Utförare
Karlskoga kommun, Arbetsförmedlingen, Karlskogaföreningarna

Tid
2016-08-01 – 2017-12-31

Syfte och mål
Med en extraresurs (koordinator/coach) stödja personer som genomgår Karlskoga Folkhögskolas utbildning i socialt företagande i deras arbete att tillämpa teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet.

Läs mer...

FOKUS

Huvudman/utförare
Socialförvaltningen Karlskoga kommun

Tid
2014.01.01 – 2014.12.31

Syfte
Projektet syftar till att genom intensivt arbete på individnivå samt genom förbättrad myndighetssamverkan skapa bättre förutsättningar för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Därmed kortas tiden i bidragsberoendet vilket leder till större trygghet och ökat välmående för individen.

Läs mer...

Prisma

Huvudman/utförare:
Arbetsförmedlingen, Mötesplatsen Prisma ekonomisk förening

Tid: 2015.01.01 – 2015.12.31.

Syfte:
Stärka individen genom att låta deltagarna prova på arbetsträningsplatser inom Prismas skyddade miljö.

Målgrupp:
Personer 16-65 år som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer...

IPS Projektet - Funkis

Huvudman/utförare
Föreningen Funkis

Tid
14.06.01 -15.12.31

Syfte
Fortsätta den redan påbörjade IPS verksamheten inom ramen för det sociala företaget Funkis.

Målgrupp
Personer i arbetsför åder med psykiska funktionsnedsättningar som har viljan att återgå till den reguljära arbetsmarknaden eller har behov av stöd för att bibehålla sitt arbete.

Läs mer...

Samordnat stöd

Huvudman/utförare:
Degerfors kommun

Tid: 2014.01.01.-.2015.06.30

Syfte:
Ge individen samordnat stöd som stärker personens möjligheter till arbete, utbildning eller annan sysselsättning.

Målgrupp:
Personer i ålder 18 – 65 år med funktions nedsättning

Läs mer...

Samordnat stöd till unga

Huvudman/utförare
Degerfors kommun

Tid
2014.01.01 – 2014.12.31

Syfte
Efter en inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning, ålder 18 – 24 år, i Degerfors kommun framkom det att det fanns många med svårigheter inom område: arbete, sysselsättning, ekonomi, utbildning och kontakten med myndigheter Projektet syftar till att erbjuda ett samordnat stöd som stärker personens möjligheter till arbete, utbildning eller annan sysselsättning.

Läs mer...

IPS Projektet - Funkis

Huvudman/utförare:
Karlskoga kommun, Föreningen Funkis

Tid: 14.01.01 -15.12.31

Syfte:
Fortsätta den redan påbörjade IPS verksamheten inom ramen för det sociala företaget Funkis.

Målgrupp:
Personer i arbetsför åder med psykiska funktionsnedsättningar som har viljan att återgå till den reguljära arbetsmarknaden eller har behov av stöd för att bibehålla sitt arbete.

Läs mer...

Prismas ungdomsprojekt

Huvudman/utförare
Prisma

Tid
2014.01.01 – 2014.12.31

Syfte
Hjälpa ungdomar ut i arbetslivet eller till fortsatta studier. Förbättra individens livsmönster och stärka självkänslan. Prisma erbjuder deltagarna 3 månaders praktik inom den egna verksamheten.

Läs mer...

Fokus

Huvudman/utförare:
Socialförvaltningen Karlskoga kommun

Tid: 2014.07.01 – 2015.06.30

Syfte:
Projektet syftar till att genom intensivt arbete på individnivå samt genom förbättrad myndighetssamverkan skapa bättre förutsättningar för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Därmed kortas tiden i bidragsberoendet vilket leder till större trygghet och ökat välmående för individen.

Målgrupp:
Personer med försörjningsstöd som inte omedelbart står till arbetsmarknadens förfogande och som inte är i aktivt missbruk. Inga åldersbegränsningar.

Läs mer...

Sektorsövergripande utbildning

Syfte
Finsam Degerfors/Karlskoga erbjuder de samverkande myndigheterna en processutbildning med fokus på att skapa ett forum för att diskutera metoder och tillvägagångssätt för en sektorsövergripande och kunskapsbaserad samverkan. Utbildningen sattes ihop utifrån diskussioner och önskningar som framkom från handläggare hos de samverkande myndigheterna. Utbildningen har bland annat resulterat i diskussioner om hur samsyn och samverkan kan skapas. Bl.a. har förbundet delfinansierat s.k. KUR projektet.

Målgrupp
Chefer och handläggare hos de samverkande myndigheterna.

 

”Ung” och aktiv

Huvudman/utförare:
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län (allmän psykiatrin)

Tid: 2014.01.01 - 2015.06.30

Syfte:
Skapa gemensamma arbetsmetoder mellan samverkansparter, vara embryot till coaching teamet Karlskoga

Målgrupp:
Individer med aktivitetsersättning, aktivitetsstöd samt försörjningsstöd i alla åldrar som har behov av samordnade insatser.

Läs mer...

Komjobb

Kontaktperson
Minette Svensson, 072-550 64 26

Huvudman/utförare
Finsam Dfs/Kga

Finansiering
Finsam Degerfors/Karlskoga bidrar med 600 000:- AF bidrar med cirka 600 000: -

Tid
2 årigt projekt. Verksamheterna startade i sep 2012

Syfte
Syftet med insatsen är att Finsam Dfs/Kga vill skapa en fungerande struktur där individens vilja, behov och målsättningar sätts i centrum. Individerna skall därvidlag kunna få kvalificerat stöd i att återgå och behålla ett lönearbete genom den planerade verksamheten. Målsättningen är att med start hösten 2012 ska det finnas en struktur, som stöttas av tidigare nämnda organisationer, inom Finsam Dfs/Kga som kan stötta ca 25 personer med funktionsnedsättning som vill åter till arbetslivet.

Läs mer...

Activ resurs Stiftelsen Activa

Syfte

Att Activa med sin spetskompetens ska bistå övriga Finsamfinansierade projekt. Activa har stor erfarenhet och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt funktionsnedsättning kopplad mot arbetsmarknaden. Metodiken Activa använder kräver uthållighet och tid. Samordningen av resurser kring deltagaren är en nyckelfaktor. Företagsgruppen kopplas in och ett aktivt sökande efter anpassad arbetsplats sker.

Deltagarantal

Max 8 samtidigt, fö inget tak. Activa bedriver verksamhet 52 veckor per år

Genomförande/process

Då ett behov uppstår kontaktar projektledaren Mari Cedervall på Finsam. Hon är koordinator för att platserna ska fördelas rättvist mellan Finsams projekt. Därefter sker ett trepartssamtal mellan deltagaren, nuvarande projektledare och Activa. När kartläggningen är klar tar Activa över deltagaren och har därmed ansvaret.

Kontakt
Margareta Brink
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tid: 2014-05-01 – 2014-12-31

Activa insatser för jobb och utbildning

Kontaktperson
Helena Westberg, tfn 019-20 96 39

Huvudman/utförare
Stiftelsen Activa i Örebro län

Finansiering
Finsam Degerfors/Karlskoga bidrar med 624 000:-

Tid
2 årigt projekt. Verksamheten startade 1 juni 2012

Syfte
Deltagarna ska förberedas för arbetsmarknaden. Detta sker genom att deltagarna kan erbjudas en individanpassad process med gradvis ökande krav och lärande för en etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer...

Ung och aktiv

Huvudman/utförare
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Tid
14.01.01 -14.12.31

Syfte
Fortsätta arbetet som påbörjades 2013 med att skapa gemensamma lokala samarbetsmetoder för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att jobba med unga som uppbär aktivitetsersättning. Efter projekttiden ska framtagen metod implementeras och används i den fortsatta samverkan kring unga med aktivitetsersättning. Under 2014 är tanken att projektet bör utvecklas och att fler aktörer ingår för att påbörja utvecklingen av en integrerad samverkan. Samtal pågår med psykiatrin, som har en avgörande roll i individens liv hos majoriteten av personer som omfattas av detta projekt. Tanken är att alla huvudmän ska ingå och på så sätt gynna alla invånare inom ramen för projektet/verksamheten.

Läs mer...

KASUS

Kontaktperson
Björn Sjöberg

Huvudman/utförare
Arbetsmarknadsenheten, Karlskoga kommun

Finansiering
Finsam Degerfors/Karlskoga bidrar med 382 279:-

Tid
2 årigt projekt. Verksamheten startade 1 mars 2012

Syfte
Projektet syftar till att ge individer som har blivit utförsäkrade möjligheter att få sin arbetsförmåga prövad. Syftet är också att stärka de enskilda individerna och hjälpa de att finna strategier som gör de bättre rustade för framtiden.

Läs mer...

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »