Huvudman
AME Karlskoga

Syfte och mål
En arbetsmarknadsinriktad insats i samverkan Karlskoga Kommun, Degerfors Kommun, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Försäkringskassan

Trygg relation är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. Tid att ses ofta och regelbundet, för att bygga förtroende.

Möjlighet till att kontakten ska finns kvar under en längre tid, för att deltagaren ska känna trygghet. Teamet skall ta tillvara på och utgå från deltagarens egen förmåga och det egna ansvaret till att göra förändringar men även erbjuda praktisk hjälp i deltagarens kontakter med myndigheterna. Hjälp ut mot arbetsmarknaden i form av arbetsträning eller praktik ingår också i teamets insatser. Regelbundna individuella samtal med en coach går som en röd tråd genom hela åtgärdstiden. Aktiviteterna inom teamet ska anpassas efter deltagarnas behov och kan även bestå av gruppverksamhet. Personal från de olika myndigheterna finns på plats och ger stöd och rådgivning i hur deltagaren själv kan planera och påverka sin väg till arbete eller studier. Coaching temet har två filialer. En i Karlskoga och en i Degerfors. Båda är bemannande åtta timmar per dag.

Målgrupp
Individer från 16 – 65 år som behöver stöd för att nå egenförsörjning.

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019