Mottagningsteamets uppdrag

Mottagningsteamet skall arbete med motivations- och kartläggningsarbete som syftar till att få förståelse för deltagarens situation. Teamet skall arbeta med samordningsförbundets samtliga behovsgrupper, dvs. personer som är i behov av samordnade insatser.

Verksamheten är öppen för samtliga medborgare mellan 16-65 år som är folkbokförda i Karlskoga/Degerfors med behov av stöd för att klara egen försörjning. Myndigheterna kan hänvisa personer att söka stöd hos mottganingsteamet.

Mottagningsteamet är experter på ”inventering” av alla tillgängliga rehabiliteringsinsatser och kan slussa/överlämna till rätt insats. Målsättningen är att utveckla metoder och modeller som leder till ökad förvärvsförmåga hos deltagarna och tillsammans med de ordinarie myndigheterna utveckla former för fördjupat samarbete och samordning så att de samlade resurserna används effektivt. I konceptet ligger också ett kontinuerligt lärande för att få en bättre effekt då det gäller den strukturella påverkan på ordinarie myndigheters arbetssätt för att minska tillströmningen av personer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Huvuduppdraget är RÄTT STÖD SNABBT 

 

För att komma i kontakt med oss:

Hemsida

www.mottagningsteamet.se

Telefon

070-611 32 32

E-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »