Sammanfattning:

Verksamheten är till för att skapa en långsiktig gemensam plan för samordnad rehabilitering i Sydnärke, där samverkan mellan huvudmännen ska utgöra en central beståndsdel.

Huvudman:

Kumla kommun, Arbetsmarknadsenheten.

Ort:

 Finns lokalt på varje ort i Sydnärke

Programperiod:

 2014-2020

Finansiering:

Max 1 140 000 Kr under 2018

 

Syfte:

Att ge snabb hjälp till arbetslösa personer med behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning och genom att effektivisera resursanvändningen av de befintliga rehabiliteringsinsatser som finns i Sydnärke.

Mål:

Mottagningsteamet är en sluss som är till för att möjliggöra för individer att stegförflytta sig närmare arbetsmarknaden/studier/egen försörjning eller vidare i sin rehabilitering.  Verksamheten kommer under 2018 att erbjuda minst 100 individer olika typer av insatser.

Målgrupp:

Personer i åldrarna 16-65 år med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från arbetsmarknaden, vilket ökar risk för långtidsberoende av bidrag som t ex försörjningsstöd.

Aktualiseras genom:

Individerna kan aktualisera sig själva eller via de samverkande myndigheterna

Kontaktperson, namn, telefon och e-post:

Ylva Viggosson
Samordnare för Coachingteamet i Samordningsförbundet Sydnärke
Telefon: 072-547 35 65
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »