Sammanfattning:

Coachingteamets verksamhet ska rikta sig till personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, i syfte att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. För att samordning ska vara aktuell, krävs att personen är i behov av stöd från minst två myndigheter. Remitterande myndighet har fortsatt ansvar för personen, under hela insatsen via Coachingteamet.

Huvudman:

Kumla kommun

Intressenter:

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan Region Örebro län och kommunerna i Sydnärke

Ort:

Hallsberg/Askersund

Programperiod:

2017-2020

Finansiering:

Max 3 427 500 kr. under 2018

 

Syfte:

Coachingteamet skall genom finansiell samordning vara en lågtröskelverksamhet med syfte att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i Sydnärke, som är i behov av samlade insatser från flera olika aktörer för att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga och arbets/funktionsförmåga. Insatsen är arbetsmarknadsinriktad i samverkan mellan kommunerna i Sydnärke, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Försäkringskassan. Insatsen syftar bl.a. till:

  • Att fånga upp personer med nedsatt funktions- och/eller arbetsförmåga med syfte att ge ett samlat stöd från aktuella myndigheter.
  • Att stödja den enskilde till återinträde/nyinträde på arbetsmarknaden på ett effektivare sätt genom coaching och kompetenshöjning.

 

Mål:

Processen skall bidra till

  • Att individer ur målgruppen får möjlighet till att göra stegförflyttning på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet är att så många så möjligt blir egenförsörjande genom förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk hälsa, eller ökar sin förmåga att nå målen.
  • Att förkorta rehabiliteringsprocessen.
  • Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete mellan parterna och dess verksamheter.

För andra verksamhetsåret 2018 förväntas processen ha en genomströmning av cirka 90 ärenden i Coachingteamet. Av dessa kan 70 deltagare erbjudas en coachande resurs samtidigt.

Målgrupp:

Coachingteamets verksamhet riktas till individer i arbetsför ålder som har behov av, och har förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering.

Aktualiseras genom:

Ingång är alltid Mottagningsteamet som tar initiativ och skickar ärendet till Coachingteamet.

Kontaktperson, namn, telefon och e-post:

Ylva Viggosson
Samordnare för Coachingteamet i Samordningsförbundet Sydnärke
Telefon: 072-547 35 65
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »