IPS, Region Örebro läns psykiatriska öppenvård


Unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning


Vägen till arbete genom utbildning till sociala företag


Intensifierad samverkan


REHABSTEGET

Vände sig till personer som behövde insatser som samverkar och som behövde mycket stöd för att komma igång och känna att man vill, vågar och kan påbörja en rehabilitering mot arbete.

Rehabsteget pågick 2008-2014


KÄVESTAPROJEKTET-Förrehabilitering på folkhögskola


SATSA implementering

SATSA-projektet arbetade med insatser i samverkan för ungdomar 19-30 år som har diagnosen Asperger syndrom/högfungerande autism. Man gjorde individuella kartläggningar och gav stöd för att finna, få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Under 2011 och 2012 har verksamheten implementerats. Från och med 2013 finansierar Örebro kommun arbete enligt SATSA-modellen i neuropsykiatriska team (NPT).


 

KUR, kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning


 

LÖSA-implementering


 

LÖSA-aktivitet


 

Hälsobro


 

Förstudie försörjningsstödsprojekt


 

Infosamverkan


 

Vem kan vara med? Kartläggning av personer med aktivitetsersättning


 

Informellt stöd

Informellt stöd ges till personer som komplement till LÖSA. Det är ett stöd på det personliga planet och när man behöver hjälp med myndighetskontakter.


 

Rehabteam

Med Rehabteam ville vi åstadkomma en fungerande samverkan i tvärsektoriella Rehabteam på samtliga vårdcentraler och psykiatriska mottagningar i Örebro kommun. Samverkan mellan sektorerna kommun, Landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.


 

 


 

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »