Pågående

Coachingteamet - Örebro

Coachingteamet (tidigare IRMA) erbjuder stöd till individer med målet att närma sig arbete eller studier.

Koordinatorn som arbetar i teamet gör tillsammans med deltagaren en indi­viduell planering. Planen ska innehålla det deltagaren behöver för att ta steg  närmare sitt mål. Det handlar i första hand om arbetsträning, som komplement finns möjlighet att delta i olika friskvårdsaktiviteter som föreläsningar och workshops med mera. Fokus ligger på individuell planering utifrån deltagarens förutsättningar. Aktiviteterna sker både individuellt och i grupp.

Ingången till Coachingteamet går via Samverkansteamet, såvida deltagaren inte har ersättning från Försäkringskassan – då är ingången via Försäkringskassan.

Mer information om Coachingteamet och hur man ansöker finns på www.orebro.se.

Miljövårdscentrum Örebro

Finsam finansierar 3 platser på Miljövårdscentrum under 2019, platserna är tillgängliga för personer som deltar i IRMA. På Miljövårdscentrum finns möjligheten att pröva på olika arbetsuppgifter för att veta vad man skulle kunna klara att arbeta med.

Återbruket Andra Chansen - Örebro

Finsam delfinansierar en handledarfunktion som fungerar som stöd för en deltagare som erbjuds anpassad praktik på Återbruket Andra chansen. Målet är att praktikplatsen ska stärka individens möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.

Samverkansteamet - Örebro

Samverkansteamet består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro kommun. Teamet har i uppdrag att stötta individer till rätt stöd inom de olika myndigheterna.

Mer information om Samverkansteamet och hur man söker finns på www.orebro.se »

Kontakt

Telefon samordnare: Johan Wittenfelt 019-21 69 48

Coachingsteamet - Lekeberg

Coachingteamet erbjuder stöd till individer med målet att närma sig arbete eller studier.

Koordinatorn som arbetar i teamet gör tillsammans med deltagaren en indi­viduell planering. Planen ska innehålla det deltagaren behöver för att göra stegförflyttningar närmare målet. Det kan handla om friskvårdsakti­viteter, olika föreläsningar och workshops, arbetsmarknadskunskap, arbetsprövningar, med mera. Fokus ligger på individuell planering utifrån förutsättningar. Aktiviteterna sker både individuellt och i grupp.

Ingång till Coachingteamet går via Mottagningsteamet.

Aktiviteter och projekt

Samordningsförbundet finansierar och ger stöd till olika rehabiliteringsprojekt och aktiviteter där samverkan mellan minst två av de fyra parterna är utgångspunkten.

Aktiviterna utgår från lokalt identifierade målgrupper och individens behov av rehabilitering står i centrum.

Du kan läsa mer om projekt och aktiviteter genom att klicka vidare på pågående, genomförda eller projekthjälp.  

Mottagningsteamet Lekeberg

Mottagningsteamet består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården och Örebro kommun. Teamet har i uppdrag att stötta individer till rätt stöd inom de olika myndigheterna. Mer information om insatsen och hur man söker finns på Lekebergs kommuns hemsida »

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »