Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

yuyi7878yuy97

Mässa, mingel & föreläsningar

För dig i Örebro län som arbetar med rehabiliterande insatser för arbete eller studier

Tisdagen den 16 oktober kl. 10.00-16.00
Conventum Club 700 i Örebro

Program:

10:30 Susanne Bejerot, docent och läkare inom psykiatri, pratar om Nidoterapi – som handlar om att anpassa omgivningen till patienten/personen/deltagaren.
13:00 Anna Eriksson delar med sig av sin personliga resa - från negativa spiraler till ökat självförtroende, rutiner och arbete.
14:30 Klas Hallberg, föreläsare/författare tillsammans med Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet bjuder på en underhållande och energigivande föreläsning om utmaningen i att på olika sätt bidra med värde i människors liv.
10:00–16:00 Mingla och nätverka med utställare från b la Finsamteamen, AF, Fontänhuset, Funkis, Prisma, Activa, Hjärnkoll, Miljövårdscentrum, PO m fl.

Välkommen!

Anmälan via länk: http://simplesignup.se/event/129832-maessamingel-och-foerelaesningar-2018

Inbjudan till medlemssamråd

De fyra samordningsförbunden i Örebro län bjuder härmed in till medlemssamråd
onsdagen den 4 april 2018.

Vi börjar med lunch kl. 12:00-13:00
Samråd kl.13:00-16:00

City Konferenscenter
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Samordningsförbundens medlemmar i Örebro län är samtliga kommuner i länet, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ägarna beslutar om den förbundsordning som styrelsen ska verka utifrån. Varje förbundsmedlem utser ägarrepresentant för respektive förbund att ingå i ägarsamråd. Vid samrådet ska respektive förbundsmedlem representeras av annan fysisk person än styrelseledamot i berört samordningsförbunds styrelse.

Läs mer...

Samverkansdag 11/10 i Karlskoga

Åsa Kadowaki är läkare med specialkompetens i psykiatri, leg KBT-psykoterapeut och handledarexamen i psykoterapi. Arbetat som konsult och handledare i primärvården sedan 2004. Författare till boken ”Svensk sjukvård till vanvett – om patienten bestämmer.”   

Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom? Sjukskrivning är ingen bra medicin. En sjukskrivning kan kännas skön för stunden men är i längden skadlig.

Läs mer...

Katalog

Samordningsförbunden har sammanställt en Katalog över aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete. Vår avsikt är att med aktörers hjälp, hålla den uppdaterad. Läs mer på sidan 2 i Katalogen.

Katalog 2017-01 »

Myndighetssamverkan
för rehabilitering mot arbete

Informationsfolder

Samordningsförbunden i Örebro län