Samordningsförbunden Örebro län

Föreläsningarna med tema ”Jämställdhet och våld i nära relationer”

Vad har jämställdhet för betydelse i rehabiliteringsarbetet?

Charlotte Axelsson, förbundschef för Samordningsförbundet Insjöriket. Charlotte delar med sig av sina erfarenheter och ger förslag och inspiration till hur det går att bryta stereotypa könsmönster och bidra till en mer framgångsrik rehabilitering.

Länk till presentationen:

Våldets omfattande hälsopåverkan.

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundens projektarbete för att rutinmässigt ställa frågor om våld inom sitt ordinarie samarbete med andra verksamheter. Anita Kruse – sakkunnig inom våldsområdet, NNS

Länk till presentationen:

Vad är våld i ungas partnerrelationer -hur ser det ut och vad kan vi göra?

Zandra Kanakaris – Generalsekreterare 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se

Länk till presentationen:

Ungas våldsutsatthet och att rutinmässigt ställa frågor om våld.

Anna Palm – överläkare vid Kvinnokliniken och Ungdomsmottagningen i Sundsvall samt forskare.

Länk till presentationen:

Örebro kvinnohus berättar om sitt arbete mot våld.

Länk till presentationen: