Bild från Askersund

Pågående insatser

  • Mottagningsteamet i Sydnärke
    Tycker du det är svårt att veta vem du ska vända dig till när det gäller arbete och försörjning? Mottagningsteamet samarbetar med olika myndigheter för att slussa dig vidare till rätt stödinsats i samhället. I teamet ingår personal från: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Tillsammans tittar vi på … Läs mer
  • Coachingteamet Sydnärke
    Coachingteamet Sydnärke arbetar med förberedande rehabiliterande insatser för dig som har en funktionsvariation eller nedsatt arbetsförmåga och behöver stöd för att närma dig arbetsmarknaden. Vi samverkar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Vår rehabilitering sker ofta genom arbetsträning med stöd av en arbetscoach. I teamet jobbar två erfarna … Läs mer
  • Kompetensutveckling till handläggare
    Huvudman:Samordningsförbundet Sydnärke Sammanfattning:Ett av huvudsyftena med att bevilja medel till insatsen kompetensutveckling till handläggare var att i samverkan genomföra kompetensutveckling. Ett annat syfte var att synliggöra verksamhetsområdet för att få till stånd strukturella förändringar. Insatsen har haft en sammanhållande del om lärande och vardagsutveckling. Därutöver finns det ytterligare sammankomster och utbildningar där handläggarna hos de … Läs mer