Bild från Kumla

Pågående insatser

  • Samordningsteamet Sydnärke
    Den 1 januari sker en sammanslagning av Mottagningsteamet och Coachingteamet och blir Samordningsteamet. Det ska vara ”En dörr in” där myndigheterna samordnar sitt stöd för personer att komma närmare arbete/egen försörjning.
  • Kompetensutveckling till handläggare
    Huvudman:Samordningsförbundet Sydnärke Sammanfattning:Ett av huvudsyftena med att bevilja medel till insatsen kompetensutveckling till handläggare var att i samverkan genomföra kompetensutveckling. Ett annat syfte var att synliggöra verksamhetsområdet för att få till stånd strukturella förändringar. Insatsen har haft en sammanhållande del om lärande och vardagsutveckling. Därutöver finns det ytterligare sammankomster och utbildningar där handläggarna hos de…