Bild från Örebro

Finsam
Lekeberg och Örebro

Samordningsförbundets svarar för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län och kommunerna Lekeberg och Örebro.

Förbundets målgrupp utgörs av individer/invånare i arbetsför ålder, 16–64 år, i Lekebergs och Örebro kommun som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser med syfte att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga.

På individnivå finansierar förbundet insatser som bedrivs av de samverkande parterna och som riktar sig direkt till målgruppen. Förbundet stödjer också insatser som syftar till att förbättra samverkan mellan parterna.

Förbundets leds av en styrelse som beslutar om vilka insatser som ska finansieras.

Karta över Lekebergs och Örebros kommungränser
Bild med de samordnade myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Region

Kalender

Kommande händelser