Flygbild över Möckeln, Karlskoga

Avslutade insatser

  • BIP och VTA projektet – ESF finansierat
    BIP projektet avslutades 2023-02-28. (Beskeftigelse indikatorprojekt, där Beskeftigelse betyder sysselsättning) /tillsammans med de andra förbunden i Örebro län, samt Centrala Östergötlands förbund som är projektägare. Från Degerfors och Karlskoga utbildades handläggare från försörjningsenheten samt Coachingteamets coacher i BIP metodiken. Vaeksthusets forskningsprojekt från Köpenhamn har genom att intervjua 4000 arbetslösa under ett antal år kartlagt olika…
  • Studiespåret ESF
    Studiespåret ESF finansierat projekt som avslutades 2023-02-28 Studiespåret är ett samverkansprojekt mellan vuxnas lärande, gymnasieskolan, socialförvaltningen Karlskoga och Degerfors kommuner och Finsam Degerfors/Karlskoga. Projektmålet var att via samverkan mellan Karlskoga och Degerfors kommuner samt samordningsförbundet bidra till en minskad arbetslöshet bland unga vuxna. Projektet tar avstamp från tidigare erfarenheter från vårt delprojekt i #jagmed. Övergripande…
  • Språka i samverkan
    Språka i samverkan, 100% ESF finansierat. Finsam Degerfors/Karlskoga var projektägare och samverkade med paraplyorganisationen för ideell sektor Möckelnföreningarna. Projektet identifierade problematiken med nyanländas svårighet att skapa nätverk, samt nå egen försörjning. Projektet avslutades 2022-06-30 och erfarenheter visar att språket är ett stort hinder. En annan utmaning är att deltagarna har många myndighetskontakter samt komplex problematik,…