Flygbild över Möckeln, Karlskoga

Avslutade insatser

  • BIP och VTA projektet – ESF finansierat
    BIP projektet avslutades 2023-02-28. (Beskeftigelse indikatorprojekt, där Beskeftigelse betyder sysselsättning) /tillsammans med de andra förbunden i Örebro län, samt Centrala Östergötlands förbund som är projektägare. Från Degerfors och Karlskoga utbildades handläggare från försörjningsenheten samt Coachingteamets coacher i BIP metodiken. Vaeksthusets forskningsprojekt från Köpenhamn har genom att intervjua 4000 arbetslösa under ett antal år kartlagt olika…
  • Studiespåret ESF
    Status   AvslutatÅr           2021-02-01 – 2023-02-28Plats     Karlskoga/ DegerforsTyp         ESF-projekt Om Insatsen Studiespåret var ett samverkansprojekt mellan vuxnas lärande, gymnasieskolan, socialförvaltningen Karlskoga och Degerfors kommuner och den Finsamfinansierade samverkansarenan Coachingteamet. Projektmålet var att via samverkan mellan Karlskoga och Degerfors kommuner samt samordningsförbundet bidra till en minskad arbetslöshet bland unga vuxna. Projektet tar avstamp från tidigare erfarenheter från…
  • Språka i samverkan
    Språka i samverkan Medfinansieras av Europeiska unionen via Europeiska socialfonden. Status   AvslutatÅr           2020-01-01 – 2022-06-30Plats     Karlskoga/ Degerfors Typ         ESF-projekt Om Insatsen Språka i samverkan var ett unikt projekt mellan det Finsamfinansierade individaninriktade samverkansarenan Coachingteamet och den etablerade civilsamhällesorganisationen Möckelnföreningarna. Att ett lagstadgat samordningsförbund ingår i ett gemensamt initiativ med en, för Sverige unik, paraplyorganisation för…