Avslutade insatser

  • Återbruket Andra Chansen – Örebro
    Finsam delfinansierar en handledarfunktion som fungerar som stöd för en deltagare som erbjuds anpassad praktik på Återbruket Andra chansen. Målet är att praktikplatsen ska stärka individens möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.
  • Miljövårdscentrum Örebro
    Finsam finansierar 3 platser på Miljövårdscentrum under 2019, platserna är tillgängliga för personer som deltar i IRMA. På Miljövårdscentrum finns möjligheten att pröva på olika arbetsuppgifter för att veta vad man skulle kunna klara att arbeta med.