Avslutade insatser

 • Samverkansteamet – Örebro
  Under åren 2015-2023 finansierade Finsam Lekeberg och Örebro den individinriktade insatsen Samverkansteamet Örebro. Teamet bestod av medarbetare från parterna och erbjöd vägledning, kartläggning och konsultation med syfte att möjliggöra för individen att närma sig arbete, studier och egen försörjning.
 • Mottagningsteamet Lekeberg
  Under åren 2016-2023 finansierade Finsam Lekeberg och Örebro den individinriktade insatsen Mottagningsteamet Lekeberg. Teamet bestod av medarbetare från parterna och erbjöd vägledning, kartläggning och konsultation med syfte att möjliggöra för individen att närma sig arbete, studier och egen försörjning.
 • Återbruket Andra Chansen – Örebro
  Finsam delfinansierar en handledarfunktion som fungerar som stöd för en deltagare som erbjuds anpassad praktik på Återbruket Andra chansen. Målet är att praktikplatsen ska stärka individens möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.
 • Miljövårdscentrum Örebro
  Finsam finansierar 3 platser på Miljövårdscentrum under 2019, platserna är tillgängliga för personer som deltar i IRMA. På Miljövårdscentrum finns möjligheten att pröva på olika arbetsuppgifter för att veta vad man skulle kunna klara att arbeta med.