Bild från Hallsberg

Organisation

Ledamöter i styrelsen

Styrelse
  Ordinarie Ersättare
Askersund kommun Hans Sedström Siv Ahlstrand
Hallsbergs kommun Siw Lunander Ann-Christine Appelqvist
Kumla kommun Annica Sjöqvist Jan Engman
Laxå kommun Jerry Karjalainen Frida Ahnér
Arbetsförmedlingen Gunilla Kanrell Ulla Strauss
Försäkringskassan Erika Karlsson Erika der Nederlanden
Region Örebro län Anna Blomquist Ingela Sundberg

Övriga

Raéd Shaqdih, förbundschef
raed.shaqdih@kumla.se

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen
  Ordinarie Ersättare
Askersund kommun Johan Prabin  
  Hans Carlsson  
Hallsbergs Kommun Sandra Leontiou Maria Johansson Engdahl
  Maria Larsson  
Kumla kommun Maria Israelsson Malin Bäcklund
  Anna Gustafsson  
Laxå kommun Jessica Vidberg  
  Pierre Sahlin  
Arbetsförmedlingen Marc-Antonio Pauletta Claes Hagelvik
Försäkringskassan Linda Matstoms Laila Alaoui
Region Örebro län Katrina Semb Marie Nilsson
  Jessica Halldan  

Övriga

Raéd Shaqdih, förbundschef
raed.shaqdih@kumla.se

Förbundschef

Raéd Shaqdih

Telefon
019-58 81 82
070-321 83 49

E-postadress
raed.shaqdih@kumla.se

Kalender

Kommande händelser