Bild från Askersund

Organisation

Ledamöter i styrelsen

Styrelse
  Ordinarie Ersättare
Askersund kommun Hans Sedström Siv Ahlstrand
Hallsbergs kommun Siw Lunander Ann-Christine Appelqvist
Kumla kommun Annica Sjöqvist Jan Engman
Laxå kommun Jerry Karjalainen Tina Johansson
Arbetsförmedlingen Gunilla Kanrell Claes Hagelvik
Försäkringskassan Erika Karlsson Erika der Nederlanden
Region Örebro län Bo Rudolfsson Ingela Sundberg

Övriga

Raéd Shaqdih, förbundschef
raed.shaqdih@kumla.se

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen
  Ordinarie Ersättare
Askersund kommun Hans Carlsson  
     
Hallsbergs Kommun Jessica Zingmark  
  Maria Larsson  
Kumla kommun Maria Israelsson Malin Bäcklund
     
Laxå kommun Jessica Vidberg Åsa Törnkvist
  Pierre Sahlin  
Arbetsförmedlingen Marc-Antonio Pauletta  
Försäkringskassan Linda Matstoms Laila Alaoui
Region Örebro län Petra Sundqvist Marie Nilsson
  Jessica Halldan  

Övriga

Raéd Shaqdih, förbundschef
raed.shaqdih@kumla.se

Förbundschef

Raéd Shaqdih

Telefon
019-58 81 82
070-321 83 49

E-postadress
raed.shaqdih@kumla.se

Kalender

Kommande händelser