Bildcollage från de fyra kommunerna Kumla, Hallsberg, Askersund och Laxå


Samordningsförbundet Sydnärke

Välkommen till Samordningsförbundet Sydnärke!

Tillsammans gör vi skillnad!

Samordningsförbundet Sydnärke är den gemensamma plattformen för arbetslivsinriktad rehabilitering genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Arbetet bedrivs utifrån Lag (2004:793) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med syfte att uppnå eller förbättra sin möjlighet till egen försörjning.

Karta över de fura kommunerna i Samordningsförbundet Sydnärke; Kumla, Hallsberg; Laxå och Askersund
Bild med de samordnade myndigheterna Arbetsförmedlingen,  Försäkringskassan, Kommun och Region

Kalender

Kommande händelser