Fågelbild från Knuthöjdsmossen, Hällefors

Ansökan projektmedel

Du som funderar på att starta ett projekt, kan ha användning av vår Idéskiss. När ansökan är färdig att lämna till SOFINT ska blanketten Projektplan användas. Det är viktigt att förankra idéer om projekt hos tilltänkta samverkanspartners.
Hör av dig till Olle Kalat, förbundschef, tel. 073-960 76 72, om du har frågor eller funderingar om projekt.

  • Idéskiss »
  • Projektplan »

Här finns en mall för projektansökan i word-format. Fyll i och spara. Om du vill ta bort hjälptexterna klicka då på Visa och sedan på Markering.

  • Avtal »

Som projektledare ska du avrapportera till SOFINTs styrelse varje halvår samt lämna en slutrapport inför avslut. Du ansvarar också för självvärdering varje halvår och inrapportering till SUS.

  • Halvårsrapport »
  • Beskrivning av självvärderingsmodellen »
  • Stödblankett till självvärdering »
  • SUS »