Ansökan finansiering av samverkansinsats

Förbundsmedlemmar i Finsam Lekeberg och Örebro är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Örebro- och Lekebergs kommun. Förbundet arbetar i enlighet med Lagen om finansiell samordning (2003:1210). Varje år avsätter förbundsmedlemmarna medel till insatser/verksamheter av olika slag och nedan beskrivs hur dessa medel kan sökas.

Insatserna inom den finansiella samordningen ska:

  • avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
  • Stödja samverkan mellan samverkansparterna, I syfte att: uppnå en effektiv resursanvändning

– Lagen om finansiell samordning (2003:1210)