Organisation

Styrelse

Styrelse
  Ledamöter Ersättare
Lekebergs kommun Lenita Birath Yvonne Hagström
Örebro kommun Christopher Hedbom Rydaeus Johan Otterström
Region Örebro län Carola Johansson Cecilia Askerskär Philipsson
Arbetsförmedlingen Ulla Strauss Allen Ustamujic
Försäkringskassan Erika Karlsson Åsa Brodd

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen
  Deltagare Ersättare
Lekebergs Kommun Stefan Lillhager Sofie Ekmark
Örebro kommun Madelene Lagerlöf  
Region Örebro Län, Område Nära vård Mia Lindmark  
Arbetsförmedlingen Gunilla Kanrell  
Försäkringskassan Linda Matstoms Sigrid Vandell

Förbundschef

Olle Kalat

Telefon
073-960 76 72

E-post
olle.kalat@finsamorebro.se

Kalender

Kommande händelser