Flygbild över Möckeln, Karlskoga

Pågående insatser

  • Motverka våld i nära relationer
    Motverka våld i nära relationer Kompetensutveckling i att tidigt upptäcka och bemöta våldsutsatta personer. Medfinansieras av Europeiska unionen via Europeiska socialfonden. Status Pågående År 2023 – 2026 Plats Karlskoga/ Degerfors, Östergötland och hela Sörmland Typ ESF-projekt Om Insatsen Projektet genomförs i samverkan med Samordningsförbundet RAR i Sörmland och Centrala Östergötland .Det ligger inom Europeiska Socialfondens…
  • Coachingteamet Karlskoga Degerfors
    Coachingteamet är en arbetsmarknadsinriktad insats som erbjuder rehabilitering mot arbete/studie, till medborgare i Degerfors och Karlskoga som är i behov av samordnad rehabilitering i åldern 16–65 år och som själva vill göra en förändring. Intresseanmälan sker via Mottagningsteamet . Huvudman för Coachingteamet är Karlskoga kommuns kompetensförsörjningsenhet. Coachingteamet är en insats där huvudsyftet är inriktning mot…
  • Mottagningsteamet
    Mottagningsteamets uppdrag Mottagningsteamet Karlskoga- Degerfors finns där dig som behöver vägledning i nästa steg mot egenförsörjning. Vi arbetar för att ge dig en bättre livskvalitet och rätt stöd snabbt. Uppdraget är att möta medborgare mellan 16 – 65 år som är boende i Degerfors eller Karlskoga kommun saknar myndighetskontakt, riskerar att ”hamna mellan myndigheternas stolar”…