Om förbundet

Våra verksamheter är till för Dig som behöver rehabiliterande insatser från fler än en av de samverkande myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Finsam Degerfors och Karlskoga, kartaSjukvården och kommunerna i Karlskoga och Degerfors. Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors vänder sig till boende i Västra delen av Örebro län dvs. Karlskoga och Degerfors.

 

Samordning kan t.ex. handla om att handläggare från Försäkringskassan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen träffas för att handlägga ditt ärende och att de har nära kontakt med exempelvis arbetsterapeut och läkare.

Genom våra verksamheter, projekt och aktiviteter arbetar vi för en snabb återgång till arbetslivet genom en effektiv samordning av myndigheternas resurser och kompetenser.

 

Styrelsen

NamnKommun/myndighetRoll
Maria Haglund Arbetsförmedlingen Ordinarie (vice ordförande)
Annicka Carlsson Arbetsförmedlingen Ersättare
Anita Neuman Bohlin Degerfors kommun Ordinarie
Monica Littorin Degerfors kommun Suppleant
Muris Beslagic Region Örebro län Ordinarie
Alf Rosberg Region Örebro län Suppleant
Lisa Örneus Försäkringskassan Ordinarie
Erika Karlsson Försäkringskassan Suppleant
Ingegerd Bennysson Karlskoga kommun Ordinarie ( ordförande )
Agneta Wästbjörk Karlskoga kommun Suppleant

Medlemmar

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län, samt kommunerna Karlskoga och Degerfors.

Beredningsgrupp

NamnKommun/myndighetRoll
Christina Vanberg Långh Region Örebro län Ordinarie
Eva Britt Ahlberg Eriksson Region Örebro län Ordinarie
Tina Motin Degerfors kommun Ordinarie
Jaana Ruotsalainen Arbetsförmedlingen Ordinarie
Hans-Olof Bengtsson Arbetsförmedlingen Rehab Ordinarie
Andreas Olsson Arbetsförmedlingen Suppleant
Anna Dahl Försäkringskassan Ordinarie
Melull Sevim Försäkringskassan Suppleant
Nils Varg AME Karlskoga Ordinarie
Håkan Andersson Karlskoga kommun Ordinarie
Unni Johansson Karlskoga kommun Suppleant
Mats Jakobsson Gymnasieförvaltningen Ordinarie
Mikael Sohl Komvux Ordinarie

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »