Om förbundet

Våra verksamheter är till för Dig som behöver rehabiliterande insatser från fler än en av de samverkande myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sjukvården och kommunerna i Karlskoga och Degerfors. Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors vänder sig till boende i Västra delen av Örebro län dvs. Karlskoga och Degerfors.

Bild Finsam Degerfors och Karlskoga, karta

Samordning kan t.ex. handla om att handläggare från Försäkringskassan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen träffas för att handlägga ditt ärende och att de har nära kontakt med exempelvis arbetsterapeut och läkare.

Genom våra verksamheter, projekt och aktiviteter arbetar vi för en snabb återgång till arbetslivet genom en effektiv samordning av myndigheternas resurser och kompetenser.

 

Styrelsen

NamnKommun/myndighetRoll
Kristina Borén Region Örebro län Ordförande
Anna Danielsson Region Örebro län Ersättare
Kerstin Gustavsson Karlskoga kommun Vice ordförande
Liselotte Eriksson Karlskoga kommun Ersättare
Johanna Svärdh Degerfors kommun Ledamot
Anita Bohlin Neuman Degerfors kommun Ersättare
Gunilla Kanrell Arbetsförmedlingen Ledamot
 Ulla Strauss Arbetsförmedlingen Ersättare
Linda Matstoms Försäkringskassan Ledamot
Erika Karlsson Försäkringskassan Ersättare

Medlemmar

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län, samt kommunerna Karlskoga och Degerfors.

Beredningsgrupp

NamnKommun/myndighet
Eva-Britt Ahlberg Eriksson Region Örebro Län, psykiatrin
Ida Husa Degerfors kommun, socialförvaltningen
Christer Carlsson Degerfors kommun, skolan
Madelene Lans Deinoff Försäkringskassan
Cleas Hagelvik Arbetsförmedlingen
Katarina Magnusson Gymnasieförvaltningen Degerfors & Karlskoga
Nils Varg Karlskoga kommun
Projektägare Coatchingteamet Kompetensförsörjningsenheten
Annika Palmqvist Karlskoga kommun, kompetensförsörjningsenheten
Joanna Nilsson Region Örebro län, närsjukvårdsområde Väst

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »