Om förbundet

Våra verksamheter är till för Dig som behöver rehabiliterande insatser från fler än en av de samverkande myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sjukvården och kommunerna i Karlskoga och Degerfors. Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors vänder sig till boende i Västra delen av Örebro län dvs. Karlskoga och Degerfors.

Bild Finsam Degerfors och Karlskoga, karta

Samordning kan t.ex. handla om att handläggare från Försäkringskassan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen träffas för att handlägga ditt ärende och att de har nära kontakt med exempelvis arbetsterapeut och läkare.

Genom våra verksamheter, projekt och aktiviteter arbetar vi för en snabb återgång till arbetslivet genom en effektiv samordning av myndigheternas resurser och kompetenser.

 

Styrelsen

NamnKommun/myndighetRoll
Kerstin Gustavsson Karlskoga kommun Ordinarie ledamot
Liselotte Eriksson Karlskoga kommun Ersättare
Johanna Svärd Degerfors kommun Ordinarie ledamot
Anna Nordqvist Degerfors kommun Ersättare
Kristina Borén Region Örebro län Ordinarie ledamot
Anna Danielsson Region Örebro län Ersättare
Gunilla Kanrell Arbetsförmedlingen Ordinarie ledamot
  Arbetsförmedlingen Ersättare
Pernilla Mattsson Försäkringskassan Ordinarie ledamot
Linda Matstoms Försäkringskassan Ersättare

Medlemmar

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län, samt kommunerna Karlskoga och Degerfors.

Beredningsgrupp

NamnKommun/myndighetRoll
Andreas Olsson Arbetsförmedlingen Ordinarie
  Arbetsförmedlingen Ersättare
Anna Dahl Försäkringskassan Ordinarie
  Försäkringskassan Ersättare
Nils Varg AME Karlskoga kommun Ordinarie
Tina Motin AME/Soc Degerfors kommun Ordinarie
Annika Palmqvist Soc Karlskoga kommun Ordinarie
Anna Sofia Sahman Soc Karlskoga kommun Ersättare
Mikael Blom Karlskoga kommun Ordinarie
Unni Johansson Karlskoga kommun Ersättare
Christer Carlsson Degerfors kommun Ordinarie
Joanna Nilsson Närsjukvårdsområde väst RÖL Ordinarie
Christina Vanberg Langh Närsjukvårdsområde väst RÖL Ersättare
Eva-Britt Ahlberg Eriksson Psykiatrin Region Örebro Län Ordinarie

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »