Samordningsförbunden Örebro län

Externa länkar

Nationella rådet för finansiell samordning

Nationella rådet för finansiell samordning bildades 2008 av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges kommuner och regioner, samt Socialstyrelsen.

Nationella nätverket för samordningsförbund

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, är språkrör för samordningsförbunden i Sverige.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, i dagligt tal kallad för Finsamlagen, gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund.

Inspektionen för socialförsäkringen

ISF är en statlig myndighet som arbetar för en effektiv och rättssäker socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Välfärdsguiden

Välfärdsguidens syfte är att hjälpa dig att hitta rätt i välfärdssystemet och vara ett stöd för att underlätta vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet. Välfärdsguiden, din guide till att hitta rätt.

Samverkande myndigheter

Kommunerna i Örebro län