Bild på tingshuset i Kopparberg

Pågående insatser

  • Coachingteamet
    Coachingteamet startades upp den 1 april 2020 och är en sammanslagning av tidigare Mottagningsteamet och Samverkansteamet. Coachingteamets uppdrag är att arbeta med arbetsförberedande insatser för personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Coachingteamet kan bland annat erbjuda: Coachingteamet är verksam i de fyra norrkommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg och är…