Pågående insatser

  • Välfärdsguiden
    Välfärdsguiden är en webbplattform med syfte att hjälpa handläggare och individer att hitta rätt i välfärdssystemet och vara ett stöd för att underlätta vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet. Välfärdsguiden ersätter tidigare Insatskatalogen. Förbunden finansierar nyttjande av plattformen och en deltidstjänst som lokal redaktör. Länk…
  • Coachingteamet – Örebro
    Du som behöver extra stöd och hjälp för att få ett arbete eller börja studera kan få hjälp hos Coachingteamet Örebro.  Hos Coachingteamet Örebro får du träffa en koordinator. Koordinatorn hjälper dig att planera olika aktiviteter utifrån dina behov och intressen. Aktiviteterna ska hjälpa dig att hitta dina förutsättningar för…
  • Coachingsteamet – Lekeberg
    Du som behöver extra stöd och hjälp för att få ett arbete eller börja studera kan få hjälp hos Coachingteamet. Hos Coachingteamet får du träffa en coach.Coachen hjälper dig att planera olika aktiviteter.Aktiviteterna ska hjälpa dig att bli mer redo för arbete eller studier. Alla aktiviteter bestäms tillsammans och ska…