Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

Vad är Finsam?

Att hålla öppet under pandemin har varit självklart!

Denna artikel publicerades på www.finsam.se 2020-11-23

Mari Cedervall

När allt fler stänger sin verksamhet på grund av pandemin har samordningsförbundet Karlskoga Degerfors öppet som vanligt.
– För oss är det självklart, vår målgrupp är tillräckligt isolerade som de är, säger förbundschef Mari Cedervall.

Mari beskriver hur förbundet tidigt tog ställning till att försöka hålla igång så mycket som möjligt av sin verksamhet när pandemin drabbade Karlskoga och Degerfors i våras.

– Vi såg över våra mötesformer och ställde om till fler digitala möten. Men vår huvudsakliga uppgift, att stödja människor i utanförskap till arbete, kan inte alltid ske på distans, säger Mari Cedervall.

Mari berättar att nästan 80 procent av förbundets deltagare har någon form av psykisk ohälsa.

– Väldigt många av dem lever väldigt isolerade. Jag vågar nästan inte tänka på vad som skulle hända om vi hade stängt dörren också, vilka effekter det hade haft för folkhälsan.

Läs mer...

Anslag


Samordningsförbundet Sydnärke kommer att fastställa budgeten för 2021 i samband med styrelsemötet den 19 februari 2021, kl. 09.00-12.00. Mötet är offentligt och de som är intresserade att närvara kan höra av sig till Raed.Shaqdih@kumla.se

Myndighetssamverkan
för rehabilitering mot arbete

Vill du veta den offentliga försörjningens omfattning i Sveriges kommuner?

Klicka här

Informationsfolder

Samordningsförbunden i Örebro län

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »