Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

Vad är Finsam?

Digital konferens: Hållbar socialförsäkring i kristid

Konferensen arrangeras av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och streamades live den 25 maj 2021.

Hälsning från socialförsäkringsminstern till representanter för finsamförbunden

"Era insatser är oerhört viktiga för att skapa ett inkluderande samhälle där människor känner trygghet, samhörighet och gemenskap. Ni påminner svenska staten om behovet av att sätta människan i centrum. Vi ska ha ett samhälle där våra system, vår förvaltning, vår offentliga sektor anpassas till människors behov."

Att hålla öppet under pandemin har varit självklart!

Denna artikel publicerades på www.finsam.se 2020-11-23

Mari Cedervall

När allt fler stänger sin verksamhet på grund av pandemin har samordningsförbundet Karlskoga Degerfors öppet som vanligt.
– För oss är det självklart, vår målgrupp är tillräckligt isolerade som de är, säger förbundschef Mari Cedervall.

Mari beskriver hur förbundet tidigt tog ställning till att försöka hålla igång så mycket som möjligt av sin verksamhet när pandemin drabbade Karlskoga och Degerfors i våras.

– Vi såg över våra mötesformer och ställde om till fler digitala möten. Men vår huvudsakliga uppgift, att stödja människor i utanförskap till arbete, kan inte alltid ske på distans, säger Mari Cedervall.

Mari berättar att nästan 80 procent av förbundets deltagare har någon form av psykisk ohälsa.

– Väldigt många av dem lever väldigt isolerade. Jag vågar nästan inte tänka på vad som skulle hända om vi hade stängt dörren också, vilka effekter det hade haft för folkhälsan.

Läs mer...

Myndighetssamverkan
för rehabilitering mot arbete

Vill du veta den offentliga försörjningens omfattning i Sveriges kommuner?

Klicka här

Informationsfolder

Samordningsförbunden i Örebro län

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »