Samordningsförbunden Örebro län

Finsam i Örebro län –
Tillsammans gör vi skillnad

Vad är Finsam?

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. 

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

Myndighetssamverkan
för rehabilitering mot arbete

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region samverkar går det att göra mer för människor som behöver olika typer av rehabiliteringsinsatser från flera aktörer samtidigt. Finansiell samordning (Finsam) möjliggör denna samverkan, som sker genom samordningsförbund.

 • Insatskatalogen har uppgraderats och bytt namn till Välfärdsguiden
  Sedan 2017 har sökverktyget Insatskatalogen funnits för att samla och tipsa myndighetspersonal och personer i behov av välfärdens stöd om vilka insatser som finns i närområdet. Verktyget har gått från att vara helt handläggarorienterat och ha visat arbetslivsinriktade insatser till att finnas för såväl handläggare…
 • Samordnat stöd gör skillnad
  Nu har Inspektionen för socialförsäkringen släppt sin slutrapport om FINSAM och Samordningsförbundens arbete, se länk: https://isf.se/publikationer/rapporter/2023/2023-03-31-samordnat-stod-gor-skillnad
 • Finsammässa, tema Samverkan 24/10
  Varmt välkommen till den årliga Finsamdagen med fokus på arbetsrehabilitering som arrangeras av samordningsförbunden i Örebro län! Årets program bjuder på en blandning av politiska, personliga och forskningsbaserade iakttagelser och insikter, samt samhälls- och panelsamtal. Därtill möter ni en mix av utställare från våra samarbetspartners.…
 • BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet)
  BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är en dansk studie som undersökt vad som gör att personer utan arbete med komplex problematik kan närma sig arbete eller studier. Utifrån studiens resultat har forskarna tagit fram ett verktyg. Det kan användas som ett stöd för att människor som…
 • Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
  NNS och samordningsförbundet Finsam Degerfors-Karlskogas deltagande vid JÄMYS konferens 1/12 2021 Här kan ni läsa mer om Samordningsförbundens insatser: www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning
 • Finsammässa 2021-11-17
  Här kan du ta del av ppt från Finsammässan: Håller vi på att göra livet till en sjukdom? (.pptx) » Suicidprevention – hur hjälps vi åt för att förebygga självmord? (.pptx) » Suicidprevention i Region Örebro län (.pdf) »