Samordningsförbunden Örebro län

Finsam i Örebro län –
Tillsammans gör vi skillnad

Vad är Finsam?

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. 

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

Det blir en Rehabmässa anordnad av Samordningsförbunden i Örebro län även i år! Boka redan nu in 5 november för föreläsningar, mässmingel och möten med kollegor från hela länet på Conventum. Välkomna! PS. Mer detaljer kommer närmare eventet!

Myndighetssamverkan
för rehabilitering mot arbete

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region samverkar går det att göra mer för människor som behöver olika typer av rehabiliteringsinsatser från flera aktörer samtidigt. Finansiell samordning (Finsam) möjliggör denna samverkan, som sker genom samordningsförbund.