Skola och NPF

Vilka är faktorerna som gör att skolgången kan vara svår för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och var börjar man som vårdnadshavare när skolan inte fungerar? Kom och lyssna till projektledarna Cecilia Lindwall och Jenny Kraftling som arbetar i Skolprojektet.

Ingen föranmälan krävs och det är kostnadsfritt!

Skolprojektet drivs i samverkan mellan Autism Örebro län och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län och syftar till att främja psykisk hälsa för barn och ungdomar i Örebro län, samt deras familjer.

Du kommer att få information om Skolprojektets arbete och vilket typ av stöd som finns att få via det, som vårdnadshavare eller anhörig. Du som lyssnar har också möjlighet att komma med inspel och frågeställningar under kvällen.

Delar sänds digitalt om du har svårt att delta fysiskt på plats så har du möjlighet att delta digitalt under den inledande delen av kvällen.

Om du önskar en länk kontakta maria.ostby@sv.se senast 25 april. Obs, endast presentationen kommer att sändas digitalt, inte frågeställningarna och samtalet i slutet