Samordningsförbunden Örebro län

Välkommen som besökare på En dag för livet!

Som del av det regionala evenemanget ”En månad för livet” arrangerar vi 1/10 kl. 8-12 en förmiddag tillsammans på Folkets Hus i Karlskoga. Dagen syftar till att främja psykisk hälsa och att ge hopp. Vi välkomnar yrkesaktiva inom alla områden som berör psykisk hälsa, politiker/tjänstemän samt intresserade från allmänheten. För den som önskar kan eftermiddagen tillbringas med bio när ”Sista resan” visas kostnadsfritt i Teatersalongen.

Anmäl dig som deltagare via Möckelnföreningarna: https://mockelnforeningarna.se/valkommen-som-besokare-pa-en-dag-for-livet/ och/eller som utställare. Dagen är kostnadsfri och ett tillfälle för samverkan, kunskapspåfyllnad och inspiration!

Varmt välkomna .