Kategorier

Söker du ett utmanande jobb?

Tror du att en arbetscoach kan vara ett verktyg för att människa ska få rätt stöd vid rätt tillfälle? Då är du välkommen med din ansökan. https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/27838731

Samordnat stöd gör skillnad

Nu har Inspektionen för socialförsäkringen släppt sin slutrapport om FINSAM och Samordningsförbundens arbete, se länk: https://isf.se/publikationer/rapporter/2023/2023-03-31-samordnat-stod-gor-skillnad

Finsammässa, tema Samverkan 24/10

Varmt välkommen till den årliga Finsamdagen med fokus på arbetsrehabilitering som arrangeras av samordningsförbunden i Örebro län! Årets program bjuder på en blandning av politiska, personliga och forskningsbaserade iakttagelser och insikter, samt samhälls- och panelsamtal. Därtill möter ni en mix…

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet)

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är en dansk studie som undersökt vad som gör att personer utan arbete med komplex problematik kan närma sig arbete eller studier. Utifrån studiens resultat har forskarna tagit fram ett verktyg. Det kan användas som ett…

Finsammässa 2021-11-17

Här kan du ta del av ppt från Finsammässan: Håller vi på att göra livet till en sjukdom? (.pptx) » Suicidprevention – hur hjälps vi åt för att förebygga självmord? (.pptx) » Suicidprevention i Region Örebro län (.pdf) »