Kategorier

Välkommen som besökare på En dag för livet!

Som del av det regionala evenemanget ”En månad för livet” arrangerar vi 1/10 kl. 8-12 en förmiddag tillsammans på Folkets Hus i Karlskoga. Dagen syftar till att främja psykisk hälsa och att ge hopp. Vi välkomnar yrkesaktiva inom alla områden…

Finsammässan den 5/11 2024

Varmt välkommen att redan nu förboka din plats till den årliga Finsamdagen med fokus på arbetsrehabilitering! Använd länken nedan. Dagen finansieras av Samordningsförbundet i Örebro län och är därmed kostnadsfri för er deltagarare. Moderator för dagen är Charlotte Ollward. Programmet…

Skola och NPF

Vilka är faktorerna som gör att skolgången kan vara svår för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och var börjar man som vårdnadshavare när skolan inte fungerar? Kom och lyssna till projektledarna Cecilia Lindwall och Jenny Kraftling som arbetar i Skolprojektet.…

Samordnat stöd gör skillnad

Nu har Inspektionen för socialförsäkringen släppt sin slutrapport om FINSAM och Samordningsförbundens arbete, se länk: https://isf.se/publikationer/rapporter/2023/2023-03-31-samordnat-stod-gor-skillnad

Finsammässa, tema Samverkan 24/10

Varmt välkommen till den årliga Finsamdagen med fokus på arbetsrehabilitering som arrangeras av samordningsförbunden i Örebro län! Årets program bjuder på en blandning av politiska, personliga och forskningsbaserade iakttagelser och insikter, samt samhälls- och panelsamtal. Därtill möter ni en mix…

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet)

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är en dansk studie som undersökt vad som gör att personer utan arbete med komplex problematik kan närma sig arbete eller studier. Utifrån studiens resultat har forskarna tagit fram ett verktyg. Det kan användas som ett…

Finsammässa 2021-11-17

Här kan du ta del av ppt från Finsammässan: Håller vi på att göra livet till en sjukdom? (.pptx) » Suicidprevention – hur hjälps vi åt för att förebygga självmord? (.pptx) » Suicidprevention i Region Örebro län (.pdf) »