Samordningsförbunden Örebro län

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet)

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är en dansk studie som undersökt vad som gör att personer utan arbete med komplex problematik kan närma sig arbete eller studier. Utifrån studiens resultat har forskarna tagit fram ett verktyg. Det kan användas som ett stöd för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma vidare till jobb eller studier.

Studien pekade på några områden som är särskilt betydelsefulla för goda resultat, till exempel att:

  • alltid ha fokus på jobb och studier med deltagaren
  • undvika avbrott eller att personen inte har en insats
  • arbeta med insatser med olika fokus som hälsa, jobb, och kompetens parallellt
  • så långt som möjligt ha samma handläggare över tid
  • handläggaren har tilltro till att deltagaren kan börja arbeta eller studera.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland är ägare till projektet BIP, VTA och samverkan som medfinansieras av Europeiska socialfonden. BIP-samverkan och utbildningarna är ett delprojekt i detta projekt.

De andra fem involverade förbunden är:

  • SOFINT Samordningsförbundet Norra Örebro län
  • Finsam Lekeberg och Örebro
  • Samordningsförbundet Sydnärke
  • Norra Västmanlands Samordningsförbund
  • Samordningsförbundet Degerfors Karlskoga

Läs mer om projektet här »