Kategorier

Föreläsningarna med tema ”Jämställdhet och våld i nära relationer”

Vad har jämställdhet för betydelse i rehabiliteringsarbetet? Charlotte Axelsson, förbundschef för Samordningsförbundet Insjöriket. Charlotte delar med sig av sina erfarenheter och ger förslag och inspiration till hur det går att bryta stereotypa könsmönster och bidra till en mer framgångsrik rehabilitering.…

Att må normalt

Åsa Kadowaki är läkare med specialkompetens i psykiatri, leg KBT-psykoterapeut och handledarexamen i psykoterapi. Arbetat som konsult och handledare i primärvården sedan 2004. Författare till boken ”Svensk sjukvård till vanvett – om patienten bestämmer.”    Håller vi på att förvandla livet…

Erfarenheter av projektet ”Återgång till arbete efter utmattningssyndrom”

Sammanfattning Bakgrund: Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och utmattningssyndrom står för en av de längsta sjukskrivningstiderna i Sverige. Idag finns inga nationella riktlinjer för behandling av utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom leder till nedsatt kognitiv förmåga exempelvis problem med att…